Return policy

Naším cílem je vyřešit reklamaci vždy k Vaší spokojenosti.

Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním

 • Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem.
 • Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od prodejce, dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Povinnost překontrolování zboží

 • Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena.
 • Pokud je zásilka poničena, zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka.
 • Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Uplatnění reklamace

 • K reklamačnímu řízení bude přijato pouze kompletní zboží s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u prodejce. Reklamaci je možné uplatnit e-mailem nebo telefonicky a to na adrese:


EXPRES MENU, s.r.o.
Petříkovická 518
Trutnov, PSČ 541 03
tel.: +420 732 454 323
e-mail: provoz@expresmenu.com

Zboží lze reklamovat, jestliže

 1. bylo dodáno zboží s vadou
 2. bylo dodáno jiné než objednané zboží.

Zboží nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben:

 1. použitím výrobku pro jiné účely než ke kterým je určen
 2. nesprávným skladováním výrobku
 3. běžným používáním výrobku
 4. přírodními živly nebo vyšší mocí

Nelze přijmout k reklamaci zboží bez dokladu prokazující nákup u prodejce. Reklamace nebude také přijata z důvodu nevyhovujících vlastností zboží. Na takovéto situace se vztahuje Garance vrácení peněz.

Postup reklamace

 • Zákazník neprodleně informuje prodejce o zjištění vadného stavu výrobku.
 • Zákazník zašle vadné zboží, doručený doklad a popis vady na adresu prodejce: EXPRES MENU, s.r.o, Petříkovická 518, Trutnov, PSČ 541 03.
 • Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník.
 • Pokud bude zákazník reklamovat zboží pouze na základě fotodokumentace, je nutné, aby na fotkách bylo vidět znatelné poškození každého výrobku a číslo šarže. Bez dodání této fotodokumentace nelze uplatnit náhradu škody. Obchodník nenahrazuje škody za ušpiněné, ale přitom nepoškozené zboží.
 • Prodejce je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem zpět.
 • V případě potřeby je možné požádat zákazníka o souhlas s prodloužením 30denní lhůty o dalších 30 dnů.
 • Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě.
 • Prodejce si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem než je stanovený v tomto reklamačním řádu.

Garance vrácení peněz do 14 dnů bez udání důvodu

 • Zákazník má možnost v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu.
 • Aby bylo možno tomuto vyhovět, je nutné:
  1. Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na adresu obchodníka, musí být v původním obalu, nesmí být použité, bez porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou. Musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.
  2. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
  3. Doporučujeme zboží pojistit. Odpovědnost za vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce.
  4. Částka za poštovné a balné a další doplňkové služby se nevrací.
  5. Částky za zboží budou prioritně vráceny bezhotovostním způsobem na bankovní účet sdělený zákazníkem. V případě vrácení jiným způsobem bude vrácená částka snížena o náklady spojené se zasíláním peněz prostřednictvím doručovatele.

Závěrečná ustanovení

 • Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 15.4.2009.
 • Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.
Back shopping