Business conditions

Obecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodejcem (také "dodavatelem") a zákazníkem.
 • Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.
 • Provozovatel internetového obchodu www.expresmenu.cz si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky podle Občanského zákoníku ve znění platném od 1.1.2014.

Objednávání zboží

 • Zboží lze objednávat prioritně elektronickou objednávkou pomocí internetových stránek www.expresmenu.cz - nákupního košíku, dále popř. emailem.
 • Každá taková objednávka musí obsahovat: kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mail, telefonický kontakt); způsob platby za zboží a způsob dopravy; objednávané zboží určené číslem, popř. názvem a dalšími vlastnostmi (velikost balení atd.).
 • Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním zboží.
 • Přijaté objednávky jsou závazné (potvrzeno zasláním e-mailu zákazníkovi o přijetí objednávky), není vyžadováno žádné další dodatečné potvrzení objednávky.

Storno objednávky, zrušení objednávky, změna objednávky

 • Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 2 hodin od přijetí objednávky systémem.
 • Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky telefonicky nebo e-mailem a uvést ID objednávky.
 • ID objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím e-mailu bezprostředně po vytvoření objednávky.
 • Prodejce si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že: O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat zákazníka na některém z uvedených kontaktů:

a) se podstatně změnila cena zboží, popř. objednané zboží není dlouhodobě dostupné
b) zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky.

Odstoupení od kupní smlouvy

 • Zákazník má právo dstoupit od kupní smlouvy do 14 (kalendářních) dnů, počítáno ode dne převzetí objednávky od prodejce nebo dopravce, bez udání důvodů.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodejce (EXPRES MENU, s.r.o.; Petříkovická 518, 541 03 Trutnov; kontaktní osoba - Alena Hubáčková; tel.: +420 732 454 323; e-mail: info@expresmenu.com) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový Formulář pro odstoupení od smlouvy.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • Prodejce musí vrátit spotřebiteli finanční prostředky do 14 dnů od odstoupení. Může je však zadržet do doby, kdy spotřebitel doručí zboží zpět nebo prokáže jeho odeslání.
 • Zákazník má právo na vrácení nákladů za dopravné v nejlevnější nabízené variantě dopravy obchodníka (osobní odběr se nezahrnuje).
 • Zboží nesmí být zasláno zpět formou dobírky, ale jako obyčejný balík na náklady kupujícího, případně osobně dodáno. Kupující je povinen o svém úmyslu vrátit zboží prodávajícího předem informovat. Zboží bude prodávajícím - po předchozí dohodě s kupujícím a po doručení takového zboží obyčejným balíkem na adresu prodávajícího - přijato. Zboží musí být vráceno v původním nepoškozeném obalu a s kopii dokladu o koupi. Zboží nebude přijato pokud bude kupujícím zasláno na dobírku. Po přijetí zboží prodávajícím bude kupujícímu vrácena cena zboží bankovním převodem nebo v hotovosti, dle přání kupujícího, a to do 7 pracovních dnů ode dne přijetí zboží.

Platba za objednané zboží

 • Zákazník se zavazuje uhradit částku za objednané zboží a dopravné (poštovné) způsobem zvoleným v objednávce zboží.
 • Zvolí-li zákazník bezhotovostní formu úhrady (převodním příkazem) za objednané zboží, je povinen tuto platbu provést bez odkladu. Pokud nebude objednávka uhrazená do 5 pracovních dnů, bude stornována bez nutnosti souhlasu zákazníka.
 • Další způsoby platby zboží jsou dobírka (platba při převzetí od přepravní společnosti), platba v hotovosti při osobním převzetí od prodejce a bezhotovostní platba platební kartou prostřednictvím platebního systému banky ČSOB (PosMerchant).

Doručení zboží

 • Zboží je doručováno prostřednictvím služeb České pošty s.p. (dále jen doručovatel) a prostřednictvím kurýrní služby IN TIME (dále jen doručovatel) pouze v rámci České republiky. Doručení na Slovensko je zajištěno prostřednictvím kurýrní služby INTIME a služby Zásilkovna.
 • Za doručení zboží prostřednictvím doručovatele je účtována částka za poštovné dle cen přepravného v sekci Dodací podmínky
 • Dodací lhůta je do 14 dnů. Prodejce nezodpovídá za dodací lhůty doručovatele.
 • V případě nemožnosti dodržet dodací lhůtu Vás kontaktujeme a budeme Vás o této skutečnosti informovat.
 • O předání zásilky doručovateli je zákazník informován prodejcem prostřednictvím informačního e-mailu na kontakt uvedený v objednávce.

Záruční doba

 • Všechny výrobky mají na obale vyznačenou dobu spotřeby, tj. lhůty, do níž je potřeba výrobky spotřebovat. V rámci této doby má zákazník právo uplatnit reklamační řízení na výrobky za stanovených pravidel.

Reklamace zboží

 • Kupující je povinen reklamovat zboží řádně a včas, tedy bez zbytečného odkladu po výskytu vady.
 • Zákazník má právo reklamovat zboží do konce lhůty doby použitelnosti (doba spotřeby), která je vyznačena na obalu výrobku. Nepodal-li spotřebitel reklamaci včas (v reklamační - záruční době) nemá nárok na kladné vyřízení reklamace.
 • Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada nastala v důsledku nesprávného použití či skladování zboží kupujícím nebo v případech, kdy kupující provedl na věci svévolné změny nebo úpravy. Prodávající neodpovídá ani za vady zboží způsobené vyšší mocí, jako jsou živelné pohromy a podobně.
 • Po obdržení zboží prostřednictvím doručovací služby je kupující povinen zboží zkontrolovat. V případě, že při převzetí od doručovatele vykazuje poškození (poškozený transportní obal nebo obsah balíku), kupující zboží nepřevezme a uplatní reklamaci a informuje bez odkladu prodávajícího. Jestliže je poškozená pouze část obsahu balíku (v případě doručení pomocí České pošty), kupující na místě reklamuje pouze poškozené výrobky, za které dostane finanční kompenzaci podle cen uvedených v přiložené faktuře.
 • Pokud zákazník zjistí poškození až doma, může uplatnit reklamaci na příslušné poště, nejpozději však do dvou dnů od data převzetí zásilky, kde bude reklamovat celý balík. Na pobočce České pošty bude podle faktury oceněno poškozené zboží, sepsána reklamace a následně budou zákazníkovi vráceny peníze za reklamované zboží. Zbytek zboží, pokud to bude jeho stav zboží umožňovat, bude opět vrácen k užívání. V případě využítí doručovací služby IN TIME a Zásilkovna může zákazník uplatnit reklamaci 2 dny po převzetí zásilky u výrobce (EXPRES MENU).
 • Na pozdější reklamace způsobené přepravou nelze brát zřetel.
 • V případě pozdějšího zjištění vady na výrobku, který je však stále v lhůtě použitelnosti (záruční doba), je zákazník povinnen informovat prodejce o této skutečnosti. Zároveň je povinen vytvořit základní dokumentaci poškození výrobku, na základě které bude posouzen nárok na reklamaci (fotografie poškození výrobku a vytištěné doby spotřeby).
 • Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem.
 • Zákazník má při reklamaci právo požadovat podle vlastního uvážení: a) výměnu zboží za bezvadné nebo b) zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 • Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@expresmenu.com.
 • Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 • Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
 • U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce (https://www.coi.cz/informace-o-adr/).
 • Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 • Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 • V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 • Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 • Provozovatel internetového obchodu www.expresmenu.cz se ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zaručuje, že nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud je zákazníci sami dobrovolně neposkytli. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
 • Provozovatel internetového obchodu www.expresmenu.com se zavazuje chránit veškeré poskytnuté osobní údaje, neboť je považuje za přísně důvěrné. Proto nebudou zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám. Výjimkou jsou údaje poskytnuté dopravci, sloužící k rychlé a komfortní dodávce objednaného zboží.
 • Zásady zpracování osobních údajů čtěte zde.
Back shopping